LSI

Våra investeringar

Vi har saminvesterat genom våra egna ägarbolag och genom Life Science Invest i Life Science- bolag som har ett starkt ledar-/grundarteam. Gärna med unika lösningar som fyller ett stort behov. Vi är aldrig lead investor i bolagen utan tar en position där vi också kan hjälpa till med vårt erfarenhet.

Våra investeringar:

Inossia

Inossia® erbjuder en mjukgörare till bencement som förbättrar egenskaperna hos bencement vid behandling av frakturer på grund av osteoporos.

Mindmore

Mindmore erbjuder vårdgivare och patienter självadministrerade digitala kognitiva tester - totalt 20 evidensbaserade tester av kognitiv funktiontester som redan används inom vården i manuell form.

Neobiomics

Neobiomics marknadsför och säljer ProPrems som är ett unikt kosttillskott, ett probiotika, som hjälper för tidigt födda barn att få en normal tarmflora och förhindra tarmnekros, den vanligaste dödsorsaken för för tidigt födda barn i Sverige.

Ortrud

Ortrud Medical säljer tournIQ ett engångsband för stasning vid venös provtagning.Precis som de flesta flergångsstasband är tournlQ® enkel och smidig att använda men medför även fördelen av säkrad hygien genom engångsanvändning och en unik tryck-indikator för kontroll över stastrycket likt en manuell blodtrycksmanschett.

Visiba Care

Visiba Care är en flexibel och skalbar vårdplattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar och under eget varumärke. Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app eller webbportal för patienterna där vårdgivaren själv kan konfigurera sina vårderbjudanden per mottagning.