LSI Alpha

Investeringar

Mindmore

Mindmore har i samspel med kliniker och med fokus på evidens skapat ett digitalt verktyg för kognitiv testning som sparar tid och resurser för vårdgivare. Resultatet är en bred och djup kognitiv profil med objektiva mätvärden som underlättar i flera vårdsteg.

eatit

Eatit erbjuder en digital tjänst för överviktiga personer med hjälp av dietister som gör det enkelt att fatta hälsosamma beslut genom att kombinera beteendevetenskap, nutrition, smart teknik och professionella människor.

Migränhjälpen

Migränhjälpen erbjuder en digital specialistklinik för patienter med svår huvudvärk och migrän. Vilket möjliggör diagnostik, behandling och uppföljning av erfarna neurologer.

Healthintegrator

Health Integrator erbjuder en digital hälsoplattform för att avlasta sjukvårdssystemet. Först ut är Region Stockholm som använder den digitala hälsoplattformen i ett 5-årigt program för att förebygga diabetes typ 2. Region Stockholm uppskattar att tjänsten har en en besparingspotential på 1,4 miljarder kronor per år och om satsningen når nationell nivå kommer hälso- och sjukvården eventuellt kunna spara flera miljarder på den preventiva satsning som programmet erbjuder.

Worldish

Worldish erbjuder Helen -  en digital e-hälsolösning för för att överbrygga språkbarriärer, vilket stödjer både vårdpersonal och patienter globalt. Helen används för närvarande inom flera fält i Sverige och kan anpassas till alla mänskliga interaktionstjänster.

 

 

astmhatuner

 

 

 

Medituner erbjuder appen Asthmatuner, som möjliggör egenvård av astma. AsthmaTuner är CE märkt och uppfyller högt ställda krav på kvalite och särkehet. Kliniska studier visar att AsthmaTuner förbättrar astmakontroll och minskar kostnader för sjukvården.
Kunderna är sjukhus och vårdkliniker, men även digitala vårdgivare.