LSI Alpha

Investeringsprocess och modell

Det finns många startup-bolag inom Life Science. Vi kan inte utvärdera alla utan försöker hitta bolag inom vår nisch. Vilka bolag är då intressanta för oss?

 • Svenskt bolag inom life Science
 • Professionell lojal organisation som söker kapital och ytterligare kompetens
 • Klart definierat behov (av produkt eller tjänst)
 • Skalbart
 • Patent/certifiering klart eller nära förestående
 • Möjlig exit < 5 år
 • Tydlig affärsmodell
 • Stark innovationshöjd
 • Betalande kunder
  (alternativt testande kunder)
 • B2B
 • Värdering av bolag < 30 MSEK
 • Önskat kapital 3-8 MSEK

LSI Alpha har en investeringskommitté som strukturerat utvärderar potentiella bolag för eventuella investeringar. Det vi främst tittar på i denna fas är

 • Behov av tjänsten/produkten
 • Lösningen, dvs. kundnyttan
 • Marknad och potential (kunskap om marknade, Go-to-market strategi osv)
 • Unikitet - konkurrenter, positionering IP/Patent
 • Affärsmodell - säljcykel, pris, partnerns/distributörer osv
 • Oganisation / Team - kompetensförsörjning
 • Erbjudandet - tydlighet
 • Värdering
 • Handlingsplan - är planen realistisk med sökt kapital
 • Exit - planer/strategi
 • Övergripande bedömning - gå vidare eller inte.